Doelen:

  • Volleybal aanbieden voor iedereen
  • De hoogste seniorenteams op een zo hoog mogelijk niveau laten spelen en indien mogelijk dit bereiken door de doorstroming van eigen jeugd
  • De hoogste jeugdteams uit laten komen in de top/hoofdklasse
  • Doorstroming mogelijk maken voor een ieder naar zijn of haar gewenste niveau

De technische commissies hebben als belangrijkste taak om de teams in te delen.  Dat doen ze in nauw overleg met de trainers.

Twee keer per jaar heeft de TC overleg met de trainers. Één keer per jaar houden ze een enquête onder onze leden met daarin de vraag wat zij volgend seizoen willen.

De TC is te bereiken via tc@vc058.nl

De contactpersonen van de technische commissie (senioren) zijn:

Aanspreekpunt Teams
Ivo van den Elskamp heren 1 tot en met 3
Max Jansen heren 4 tot en met 6
Ane Boschma (voorzitter) dames 1 tot en met 5
Jurgen Steenbeeke dames 6 tot en met 8 + DJ1
Sjoerd Appelman D9, D10 + instroom
Leah van Dijk administratie