Contributie:
De contributie die men betaalt bij VC 058 is afhankelijk van het niveau waarop men speelt.
De contributiebedragen voor het seizoen 2020-2021 zijn als volgt:

Wanneer u alleen traint en geen competitie speelt, bedraagt de contributie het bedrag van het niveau min €50,- per seizoen.

 

Niveau 2020/2021 Spelerskaart &
Stimuleringbijdrage
2e divisie €      422,50  €                           17,50
3e Divisie (2x trainen) €      417,50  €                           17,50
3e Divisie (1x trainen) €      397,00  €                           17,50
Promotieklasse 1x trainen €      315,00  €                           17,50
Promotieklasse 2x trainen (1,5 uur) €      372,50  €                           17,50
1e Klasse €      307,50  €                           17,50
1e Klasse 2x trainen €      362,50  €                           17,50
2e Klasse €      257,50  €                           17,50
2e/3e/4e Klasse 2x trainen €      327,50  €                           17,50
3e Klasse €      257,50  €                           17,50
4e Klasse €      257,50  €                           17,50
Regio ABC Top/Hoofdklasse €      327,50  €                           17,50
Regio ABC Top/Hoofdklasse 2x 2 uur trainen €      357,50  €                           17,50
Regio ABC 1e klasse €      287,50  €                           17,50
Regio ABC 2e klasse €      247,50  €                           17,50
CMV Jeugd €      227,50  €                           17,50
Recreanten zonder trainer €      140,00
Instroomgroep €      160,00
Meetrainend Nevobo teams €      -50,00
Donateurs €       15,00

 

Indien HBO voltijd student en vertoon van HBO inschrijving 2020-2021 15% korting.

 

Familiekorting:

3e lid 10% korting op basis van laagste contributie

4e lid 15% korting op basis van laagste contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering in mei.
De contributie wordt 1 of 4 keer per seizoen geïnd, afhankelijk wat op de machtiging is aangegeven.

De eerste incassoronde (contributie 1e termijn en jaarcontributie) zal omstreeks 21 september 2020 plaatsvinden.
De incasso voor spelerskaart (€10,-) en stimuleringsbijdrage (€2,50) zal omstreeks 21 oktober 2020 plaatsvinden.
De tweede incassoronde (contributie 2e termijn) zal omstreeks 21 november 2020 plaatsvinden.
De derde incassoronde (contributie 3e termijn) zal omstreeks 21 februari 2021 plaatsvinden.
De incasso voor het kledingfonds zal omstreeks 21 maart 2021 plaatsvinden.
De laatste incassoronde (contributie 4e termijn) zal omstreeks 21 mei 2021 plaatsvinden.

De bijdrage voor het Kledingfonds is een vergoeding voor het gebruik van de kleding die de competitie spelende leden tijdens de wedstrijden dragen. Deze zijn en blijven eigendom van de vereniging.
De bijdrage hiervoor is €15,-
Recreanten zijn vrijgesteld van een bijdrage aan het Kledingfonds.

© Let op! Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.