1. Onze trainers zijn belangrijk. We investeren de komende jaren in cursussen, zodat de trainers hun kennis nog beter over kunnen brengen.
  2. We streven er als jeugdbestuur naar om alle spelers op een voor hen passend niveau met plezier te laten volleyballen. Waarbij we kijken waar voor de speler de uitdaging ligt om te groeien en wordt er geprikkeld tot ontwikkeling in de sport.
  3. Jong talent willen we, indien mogelijk, versneld door laten stromen. Hierover hebben de Technische Commissie overleg met de trainers.

Een ander element van plezier in sport bestaat uit vriendjes en vriendinnetjes. Natuurlijk is het belangrijk dat spelers van het team waarin een speler wordt ingedeeld ook met elkaar overweg kunnen. Indien mogelijk wordt ook wel gekeken naar dit element bij de indeling. Echter technische vaardigheden zijn belangrijker dan vriendjes of vriendinnetjes bij de indeling. Wij zijn een sportvereniging en geen gezelligheidsvereniging. Eenmaal in een team ingedeeld wil niet zeggen dat dit team jaren lang samen blijft volleyballen. De ene speler ontwikkelt zich nu eenmaal sneller dan de andere speler. Het is belangrijk om medespelers om je heen te hebben die gelijke inzet tonen voor de sport. Ook dit vergroot je plezier.  Spelers met verschillende leeftijden met dezelfde inzet passen vaak prima bij elkaar.