Laatste update 2 oktober 2020 

Fijn dat je bij ons komt volleyballen!

VC058 streeft er naar een veilige volleybalomgeving voor haar leden en gasten. Hiervoor volgen wij de algemene richtlijnen van het RIVM, het ‘protocol verantwoord sporten’ van NOC/NSF en het ‘protocol indoor volleybal’ van de Nevobo. Ook houden wij ons aan de corona huisregels van onze verhuurder BV Sport.

Coronaregels voor wedstrijden in de Rengershal (donderdagen):

 • De horecafaciliteit in de Rengershal is gesloten.
 • Publiek is niet toegestaan op de donderdagavond in de Rengershal. Uiteraard is er per team wel een coach welkom.
 • Kom omgekleed naar de hal toe. Zo hebben we geen kleedkamers nodig voor het aantrekken van de sportkleding.
 • Na afloop van een wedstrijd is er voor elk team een kleedkamer beschikbaar. In een kleedkamer kunnen maximaal 6 mensen tegelijk omkleden en maximaal 4 mensen tegelijk douchen. Een team zal dus per toerbeurt moeten douchen, of zonder te douchen naar huis gaan.
 • Gedurende de avond zijn er coronaverantwoordelijken en een beheerder aanwezig in de zaal, iedereen dient de aanwijzingen van deze mensen nauwgezet op te volgen.
 • Voorafgaand en na afloop van een wedstrijd dient te allen tijden de anderhalve meter aangehouden te worden.
 • De teams vullen ruim voor de wedstrijd (thuis) het DWF in en vul hierbij alleen de spelers/speelsters/coach in die daadwerkelijk aanwezig zijn!!! Dit omdat het DWF een registratie is van het wel/niet aanwezig zijn.

Coronaregels voor wedstrijden in de Wiardahal (zaterdagen):

 • Publiek is niet toegestaan.
 • De horecafaciliteit is gesloten
 • Alle aanwezigen moeten zich registreren en er vindt een gezondheidscheck plaats. (deze gegevens worden na 14 dagen vernietigd en kunnen in de tussentijd alleen worden gebruikt voor eventueel contactonderzoek van de GGD)
 • Bij de ingang van de sporthal staat de wedstrijdtafel, hier worden de teams, coaches en scheidsrechters worden met het DWF geregistreerd. Overige begeleiding dient zich te registreren bij de wedstrijdtafel.
 • De teams vullen ruim voor de wedstrijd (thuis) het DWF in en vul hierbij alleen de spelers/speelsters/coach in die daadwerkelijk aanwezig zijn!!! Dit omdat het DWF een registratie is van het wel/niet aanwezig zijn.
 • Kom omgekleed naar de hal toe. Zo hebben we geen kleedkamers nodig voor het aantrekken van de sportkleding.
 • De kleedkamers zijn alleen voor de gasten van de jeugdteams tot 14.00 uur geopend, daarna zullen de kleedkamer worden gesloten. Deze zijn te klein om 1,5 meter afstand te kunnen houden voor seniorenteams. De thuisspelende jeugdteams moeten thuis omkleden en douchen (net als op de trainingsavonden).
 • Gedurende de dag is er steeds een coronaverantwoordelijke en een beheerder aanwezig in de hal, iedereen volgt de aanwijzingen van deze mensen nauwgezet op.
 • Voorafgaand en na afloop van een wedstrijd dient te allen tijde de anderhalve meter aangehouden te worden.

Daarnaast geldt bij ons het dringende advies om een mondkapje te dragen. Dit geldt voor de leeftijd van 13 jaar en ouder.

Wanneer het mondkopje dragen:

 • Bij aankomst en vertrek van de accommodatie
 • Wanneer je voor langere tijd als wissel staat
 • Voor tellers, zaalwacht, coronacoördinatoren etc.

Wanneer mogen de mondkapjes af:

 • Als teams starten met hun warming-up
 • Tijdens de wedstrijd. Wel het advies om als wisselspeler een mondkapje te dragen.

Coaches hoeven geen mondkapje te dragen tijdens de wedstrijd zodat deze verstaanbaar blijft voor het geven van aanwijzingen aan het team. Coaches dragen wel een mondkapje zolang de wedstrijd nog niet is gestart.

De mondkapjes zijn geen vervanging van de overige maatregelen zoals de 1,5 meter, niet yellen en/of schreeuwen.

We rekenen op jullie medewerking!